KIA mobilitat

Ara pots ampliar la teva cobertura de mobilitat, per incidents en garantia i accidents, que immobilitzin el teu cotxe.

Amplia un any més el servei d’assistència en carretera que disposes amb RACE.

• Kia Mobilitat et permet continuar amb les mateixes prestacions a partir del tercer any.
• Viatjaràs amb tranquil·litat per ser propietari d’un Kia, sempre arribaràs al teu destí.
• El complement perfecte que et permetrà gaudir de la conducció de la teva Kia sense preocupacions.
• Podràs contractar-ho a partir del tercer any en qualsevol moment després de realitzar la teva revisió de manteniment.

Eix Mostor Mobilitat / Movilidad
Asissitència Eix Motor

AVANTATGES DE KIA MOBILITAT

• Tranquil·litat, sense sorpreses.
• Assistència en carretera fins a 7 anys.
• Des del quilòmetre 0, des de casa.
• Vehicle de continuïtat de viatge fins a 5 dies.
• En cas que succeeixi un imprevist el teu Kia sempre serà dirigit a la Xarxa de Serveis Oficials, on serà atès per especialistes de la marca, que usaran recanvis originals, equips de diagnosis Kia i eines específiques per al teu vehicle.
• Despeses d’allotjament en hotel.
• Trasllats.

**Kia Mobilitat és un servei d’ampliació de l’assistència en carretera (que ja e ve oferint als propietaris de vehicles KIA al temps de la seva adquisició durant els tres primers anys), podent prorrogar-se d’aquesta manera, per anualitats i fins a un màxim de 4 anys addicionals sobre els tres inicials des de la posada en servei del vehicle, els serveis que inclou l’assistència en carretera. Es pot contractar Kia Mobilitat des del 2n any i 10 mesos i fins al dia anterior a complir set anys des de la posada en servei, i sempre que, abonant-se el cost de l’ampliació, s’hagin realitzat les revisions de manteniment programades segons es detallen en el manual del propietari (complint els seus límits de quilometratges i dates) i, necessàriament, s’hagin realitzat aquestes revisions en la Xarxa de Serveis Oficials Kia. Cada renovació de Kia Mobilitat té una durada d’1 any i transcorregut aquest període, podrà ampliar novament Kia Mobilitat durant un any més fins a un màxim de 4 anys addicionals als tres inicials. Revisi la documentació sobre assistència en carretera, mantenint-se vigent en tot el seu contingut amb excepció del seu cost i els requisits aquí exposats. Assegurat per Unió d’Automòbils Clubs, SA D’Assegurances i Reassegurances (UNACSA) (SOCIETAT UNIPERSONAL) amb CIF A-78.490.539, subjecte a normes de subscripció, condicions generals i condicions limitatives. Mediat per MARSH, S. a. MEDIADORS D’ASSEGURANCES, N.I.F A-81332322. Corredoria d’Assegurances i Reassegurances clau DGS núm. J-0096.o.

Les teves seus Eix Motor